ແໜມເນືອງສີຫອມ – Nemsihom

ແໜມເນືອງສີຫອມ – Nemsihom
Rating (average)
Listing Category
Short Description
ແໜມເນືອງສີຫອມ(ແໜມເນືອງວຽງສະຫວັນ)
ເປິດມາແລ້ວຍາວນານກວ່າ30ປີ
Description

ແໜມເນືອງສີຫອມ(ແໜມເນືອງວຽງສະຫວັນ)
ເປິດມາແລ້ວຍາວນານກວ່າ30ປີ

Pham Neung Sihom (Pam Neung Viengsavanh) It has been open for more than 30 years

Phone
+856 20 52 555 378
Address
Hengboun road Vientiane, Laos
Listing Tags
Country
Laos
State
Vientiane
City
Vientiane

Send Message to listing owner

Directions to listing

Photo Gallery

Scroll to Top