ແໜມເນືອງສີຫອມ – Nemsihom

Go back
ແໜມເນືອງສີຫອມ – Nemsihom
Listing Category
Short Description
ແໜມເນືອງສີຫອມ(ແໜມເນືອງວຽງສະຫວັນ)
ເປິດມາແລ້ວຍາວນານກວ່າ30ປີ
Description

ແໜມເນືອງສີຫອມ(ແໜມເນືອງວຽງສະຫວັນ)
ເປິດມາແລ້ວຍາວນານກວ່າ30ປີ

Pham Neung Sihom (Pam Neung Viengsavanh) It has been open for more than 30 years

Phone
+856 20 52 555 378
Address
Hengboun road Vientiane, Laos
Listing Tags
City
Vientiane

Send Message to listing owner

Directions to listing

Photo Gallery

Scroll to Top